Privacy statement

Dit is het Privacy Statement van Social Number Nine, onderdeel van de Vennootschap Onder Firma Number Nine Online, welke is gevestigd aan Patrizekloft 15 te Beetsterzwaag en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 76768260.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website van Social Number Nine, www.socialnumbernine.com (hierna: “Website”) en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats op een wijze overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en dit Privacy Statement.

Contactgegevens

Social Number Nine
Patrizekloft 15
9244 EV Beetsterzwaag
+31 6 24 40 38 27
www.socialnumbernine.com

Jitty Koopmans is de Functionaris Gegevensbescherming van Social Number Nine. Zij is te bereiken via jitty@socialnumbernine.com

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Social Number Nine verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik gemaakt wordt van zijn diensten en/of omdat een partij deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Social Number Nine verwerkt:

Doel verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Social Number Nine verwerkt:

Gegevens worden niet met derden gedeeld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken partij. Door gebruik te maken van de Website, wordt ingestemd met dit Privacy Statement. Wanneer een contactformulier wordt ingevuld of Social Number Nine ontvangt een e-mail, dan worden de gegevens bewaard zolang het, naar de aard van het formulier of inhoud van de e-mail, nodig is voor een volledige afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de Website worden bezoekgegevens bijgehouden. Het IP-adres van een computer, de gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker van de Website meezendt, worden geregistreerd en voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Social Number Nine neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Social Number Nine) tussen zit.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Social Number Nine bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor gegevens zijn verkregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Zijn hier vragen over, dan kan er contact worden opgenomen met support@socialnumbernine.com

Categorie persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Personalia

15 jaar indien er geen verder contact
is na een aanvraag, project e.d. en
er geen opdracht uit voortvloeit.

Dit is nodig voor garantievoorwaarden en eventuele toekomstige schade afhandelingen. Maar ook voor klantonderhoud en onderzoek.

Gegevens over activiteiten op
onze Website/Internetbrowser
en apparaat type

50 maanden. De gegevens
worden gereset bij
nieuwe activiteit.

Dit is nodig voor
analysedoeleinden en
websitefunctionaliteiten.

Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst

Zolang de overeenkomst van
kracht is, + 15 jaar.

Dit is nodig voor een goede
uitvoering van de overeenkomst
en onze bedrijfsvoering.

Delen van persoonsgegevens met derden

Social Number Nine deelt persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekt Social Number Nine persoonsgegevens aan derden, maar dit wordt alleen gedaan met nadrukkelijke toestemming van de betrokken partij.

Type dienst

Naam verwerker

Doel verwerking

Jurisdictie

Welke gegevens

Data Analyse

Google Analytics

Verbeteren van de website,
analyse- en marketingdoeleinden

Verenigde Staten

Websitegedrag en IP-adres

Data Analyse

Facebook

Analyse- en marketingdoeleinden

Verenigde Staten

Websitegedrag en IP-adres

Data Analyse

LinkedIn

Analyse- en marketingdoeleinden

Verenigde Staten

Websitegedrag en IP-adres

Communicatie

Email

Communicatiedoeleinden

Nederland

Emailadres en contactgegevens

Communicatie

Mailchimp

Communicatiedoeleinden

Verenigde Staten

Emailadres

Email & Hosting

Heibel

Hosting van onze
website en email

Nederland

Log gegevens

Boekhouding

Kubus Heerenveen

Boekhouding

Nederland

Personalia, contact- en werkgerelateerde gegevens.

Website

Heibel

Onderhoud van onze website

Nederland

Log gegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Social Number Nine gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Social Number Nine wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. Social Number Nine gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de bezoeker onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast worden cookies geplaatst die het surfgedrag van de bezoeker bijhouden zodat Social Number Nine op maat gemaakte content en eventuele advertenties kan aanbieden. Bij een eerste bezoek aan onze website wordt de bezoeker geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. De bezoeker kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op de website van Social Number Nine worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Kijk voor meer informatie op onze cookieverklaring

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Elke betrokken partij heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft deze partij het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Social Number Nine en is er recht op gegevensoverdraagbaarheid.

De betrokken partij kan een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar support@socialnumbernine.com

Tevens is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Derde partijen


Webhosting

Social Number Nine neemt webhosting- en e-maildiensten af van Heibel, deze verwerkt persoonsgegevens namens Social Number Nine en gebruikt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Heibel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Heibel is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Boekhouding

Social Number Nine maakt gebruik van een offline boekhoud- en facturatieprogramma welke voldoende afgeschermd zijn van de buitenwereld in een veilige omgeving.